Zgłoszenie książki do wydawnictwa

1. Część dotycząca dzieła

 • To pole nie może być puste. Możesz podać tytuł roboczy.
 • To pole nie może być puste.
 • To pole nie może być puste.
 • To pole nie może być puste.
 • Poprosimy o załączenie tekstu o objętości nie mniejszej niż 10 stron.

2. Część dotycząca Autora

 • To pole nie może być puste.
 • Na ten adres e-mail odpowiemy po zapoznaniu się ze zgłoszeniem.
 • To pole nie może być puste.
 • Ta pole jest opcjonalne.
 • To pole jest opcjonalne.

3. Postanowienia i pytania końcowe

 • Aby możliwe było wysłanie zgłoszenia, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Na zgłoszenia staramy się odpowiadać w czasie do 5 tygodni.
Masz pytanie lub wątpliwość? Napisz na zgloszenia@novaeres.pl.