Autorzy wydawnictwa Novae Res

Jacek Hajduk

Jacek Hajduk (ur. 1982), pisarz i tłumacz, filolog klasyczny, doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książek: Pliniusz Młodszy (Novae Res, 2012), Kawafis. Świat poetycki (Homini, 2013), Parnicki, Malewska i długie trwanie (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014), a także książki przekładowej: Konstandinos Kawafis, Kanon. 154 wiersze (z przedmową Adama Zagajewskiego; Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2014). Publikuje w Przeglądzie Politycznym i Zeszytach Literackich. Jego teksty i przekłady ukazywały się też m.in. w: Akcencie, Toposie, Kwartalniku Artystycznym, Wyspie, Fragile, Ruchu Literackim, Przekładańcu, Krakowie i Tygodniku Powszechnym. Dwukrotnie wyróżniony za opowiadanie na festiwalu Literaturomanie Dni Nagrody Literackiej Gdynia (2012 i 2013). Stypendysta Fundacji Lanckorońskich (2014).

Jacek Hajduk w Novae Res wydał: