Autorzy wydawnictwa Novae Res

Teresa Smurzyńska

Teresa Smurzyńska Urodziła się w 1957 roku, mieszka w Krakowie. W wieku 30 lat debiutowała poematem poświęconym Bronisławie Wajs-Papuszy w „Życiu Literackim”. Była członkiem Klubu Młodych Poetów przy ZLP, który prowadził Jerzy Harasymowicz. Współpracowała również z Domem Kultury „Pod Baranami”, który wydał jej arkusz poetycki „Czytam twoje życie z ręki”. Opublikowała także dwa tomy poezji: „Pierwszy Grzech”, promowany przez Urszulę Kozioł, a także „Ciepło Utracone”. Jej utwory ukazywały się m.in. w miesięczniku „Odra”, czy „Literatura”. Fragmenty powieści „Skrzydła Motyla” znalazły się w „Odrze” w 2009 roku. Z powodów osobistych dopiero teraz mogła ukończyć rozpoczętą powieść, która traktuje o rzeczach ostatecznych: miłości i śmierci.

Teresa Smurzyńska w Novae Res wydała: