Autorzy wydawnictwa Novae Res

Iwona Zima

Dr Iwona Zima — doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Dysertację o Aleksandrze Czołowskim obroniła w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się: losy Polaków w Galicji Wschodniej i we Lwowie końca XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku, historia Lwowa, dzieje Galicji.

Iwona Zima w Novae Res wydała: