Autorzy wydawnictwa Novae Res

Stanisław Zakościelny

Stanisław Zakościelny jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej i doktorem nauk technicznych. Od początku lat osiemdziesiątych na stałe mieszka w Berlinie. Swoje zainteresowania pisaniem zaczął urzeczywistniać dopiero po ukończeniu pracy zawodowej. Jest autorem książek Podróże, Julia oraz Po drugiej stronie muru.

Stanisław Zakościelny w Novae Res wydał: