Autorzy wydawnictwa Novae Res

Adam Oleksiuk

Dr Adam Oleksiuk - doktor nauk ekonomicznych; absolwent Studiów Podyplomowych Dyrektorów Finansowych Polskiej Akademii Nauk oraz Studiów Podyplomowych Akademii Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim; ukończył studium Polityki Zagranicznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych; posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zdanie państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych; kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów w strukturach administracji publicznej m.in. w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Adam Oleksiuk w Novae Res wydał: