Autorzy wydawnictwa Novae Res

Alicja Antonowicz

Dr Alicja Antonowicz — adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W swoim dorobku naukowym posiada publikacje z zakresu uwarunkowań funkcjonowania sektora MSP oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Specjalizuje się w problematyce funkcjonowania przedsiębiorstw przy wykorzystaniu franchisingu. Różnym aspektom tej formuły prowadzenia działalności poświęciła ponad dwadzieścia publikacji o charakterze naukowo-badawczym.

Alicja Antonowicz w Novae Res wydała: