Autorzy wydawnictwa Novae Res

Anna Lidia Brzywca

Anna Lidia Brzywca – ukończyła filologię rosyjską w Wyższej Szkole Pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, szereg kursów doskonalących. Uzyskała też kwalifikacje do nauczania języka angielskiego. Wieloletni nauczyciel i dyrektor szkół. We wrześniu 2012 przeszła na emeryturę. Od lutego 2013 roku pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest autorem książki popularnonaukowej Być dyrektorem szkoły. Poradnik dla tych, którzy nie wiedzą w co ręce włożyć, (Novae Res, 2013) oraz artykułów publikowanych w ogólnopolskich czasopismach Dyrektor szkoły, Głos nauczycielski.

Anna Lidia Brzywca w Novae Res wydała: