Autorzy wydawnictwa Novae Res

Anna Pawlikowska-Piechotka

Prof. Anna Pawlikowska-Piechotka, urodzona 20 czerwca 1952 w Warszawie, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, tamże uzyskała stopnie doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk technicznych. Od trzech dekad zajmuje się dydaktyką i pracą naukową. Wykłada w Polsce i na uczelniach za granicą (Czechy, Hiszpania, Nigeria, Portugalia, Wielka Brytania). Obecnie jest zatrudniona jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Turystyki i Rekreacji na AWF w Warszawie oraz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Anna Pawlikowska-Piechotka w Novae Res wydała: