Autorzy wydawnictwa Novae Res

Edward Kącki

Prof. zw. dr hab. Edward Kącki pracował (1949–1972) w Katedrze i Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej. Zorganizował w PŁ Ośrodek ETO (1972) i Instytut Informatyki (1980), sprawując w nim funkcję dyrektora (1972-1996). Za zorganizowanie procesu dydaktycznego i naukowego z informatyki w PŁ został odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim OOP oraz Medalem Edukacji Narodowej. Otrzymał 9 Nagród Ministra MEN i Nagrodę Naukową M. Łodzi. Był prodziekanem Wydz. Elektrycznego (1969-72) i dziekanem Wydz. Fizyki, Matematyki i Informatyki (1984-87). Wypromował 37 doktorów, opublikował ponad 300 artykułów i 25 książek oraz opracował 165 recenzji doktorskich. Był prezesem Z.G. Polskiego Tow. Informatyki Medycznej oraz Łódzkiego Wojew. Oddz. Tow. Wiedzy Powszechnej (1979-82) Za popularyzację informatyki został wyróżniony odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. W latach 1997-2011 był rektorem Wyższej Szkoły Informatyki (WSI), której obecnie jest rektorem honorowym. Był organizatorem i kierownikiem Katedry Sztucznej Inteligencji w WSI. Prof. E. Kącki jest uważany za pioniera informatyki w Polsce.

Edward Kącki w Novae Res wydał: