Autorzy wydawnictwa Novae Res

Janusz Pawłowski

Janusz Pawłowski jest lekarzem anestezjologiem i specjalistą chorób płuc. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Pracuje nadal, mimo podeszłego wieku, w szpitalu i lecznictwie otwartym. Autor szesnastu patentów, w tym Urządzenia do podtrzymywania czynności życiowych wyosobnionych narządów zwierzęcych lub ludzkich, szczególnie serca. Jego głównym zainteresowaniem pozamedycznym jest astrofizyka. Wydaną w Novae Res powieść Mój zegar niesłoneczny autor napisał dla swoich wnuków i ich rówieśników, aby pokazać różnicę w życiu jego pokolenia a życiu pokolenia młodzieży współczesnej.

Janusz Pawłowski w Novae Res wydał: