Autorzy wydawnictwa Novae Res

Jerzy Krukowski

Jerzy Ryszard Krukowski urodził się 27 kwietnia 1971 roku w Czarnem. Ukończył Liceum Medyczne w Słupsku. Następnie pracował jako pielęgniarz w szpitalu, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz w opiece długoterminowej i paliatywnej. W czasie pracy zawodowej ukończył studia na kierunku Pielęgniarstwo I° i II° w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie pracuje w Fundacji Palium, prowadzącej Hospicjum i zakład opiekuńczo-leczniczy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Jerzy Krukowski w Novae Res wydał: