Autorzy wydawnictwa Novae Res

Piotr Napierała

Dr Piotr Napierała (ur. 1982) – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Zajmuje się zachodnioeuropejską kulturą polityczną i dyplomacją XVIII wieku. Autor książek: Sir Robert Walpole (1676-1745) – twórca brytyjskiej potęgi, o jednym z najwybitniejszych polityków XVIII wieku, oraz Hesja-Darmstadt w XVIII stuleciu – Wielcy władcy małego państwa , poświęconej wczesnonowożytnym dziejom niemieckim.

Piotr Napierała w Novae Res wydał: