Autorzy wydawnictwa Novae Res

Rafał Ziętek

Urodził się w Warszawie w 1949 roku. Uzyskał tytuł inżyniera chemika na Politechnice Warszawskiej. W Instytucie Badań Jądrowych prowadził badania nad usuwaniem z obiegu pierwotnego reaktora promieniotwórczych nuklidów. Zajmował się także projektowaniem światłowodów w Instytucie Łączności w Warszawie. Obecnie mieszka w Krzyżanowicach w powiecie iłżeckim. W latach 1990–1998 był burmistrzem Iłży. W 2016 roku jego zbiór opowiadań Struktura istnienia został nominowany do nagrody Świętokrzyskie Gustawy. W dorobku ma kilka książek, tworzy również poezję. Jako emeryt oddaje się sielskim wiejskim zajęciom, a wieczorami czyta i pisze. Ceni dzieła takich pisarzy jak Korzeniowski i Lem.

Rafał Ziętek w Novae Res wydał: