Autorzy wydawnictwa Novae Res

Witold Mikołajczak

Witold Mikołajczak, urodzony 01.01.1965 roku w Wągrowcu. Po zdaniu matury w Szkole Chorążych Wojsk Zmechanizowanych w Elblągu podjął studia na UAM w Poznaniu. Debiutował książką Grunwald 1410. Krok od klęski. Do tematu bitwy pod Grunwaldem wracał jeszcze dwukrotnie, publikując w 2009 roku Wojny polsko-krzyżackie, a w 2010 roku Grunwald 1410. Bitwa, która przeszła do legendy. Książka Grochów 1831. Niedokończona bitwa wydana przez wydawnictwo Novae Res jest czwartą jego autorstwa.

Witold Mikołajczak w Novae Res wydał: