Autorzy wydawnictwa Novae Res

Zygmunt Barczyk

Urodził się w 1949 roku w Katowicach, od 1984 roku mieszka w Sztokholmie. Jest autorem powieści reportażowej Inna jasność o podróży na najdalszą północ Skandynawii, nominowanej do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, a także książki Dojrzewać na polach bawełny opartej na relacji zesłańca do Kazachstanu. Próbki jego prozy ukazywały się w „Magazynie Literackim” i periodyku „Plama”. Opublikował także wiele prac z zakresu gospodarki przestrzennej i samorządności lokalnej. Już jako emerytowany profesor, w 2020 roku opublikował książkę popularnonaukową Miasto i sens. Przygotowuje do druku utwór o charakterze felietonowo-reportażowym Miasto i kunszt. W przeszłości pisał również teksty o zabarwieniu politycznym – najpierw jako członek redakcji solidarnościowego „Tygodnika Katowickiego” (1981), a po internowaniu i wyjeździe do Szwecji w „Kontakcie”, „Widnokręgu” i pismach podziemnych w Polsce. Zajmował się też dziennikarstwem radiowym – w sekcji polskiej BBC World Service (1989) i w Radio Sweden International (lata 90.).

Zygmunt Barczyk w Novae Res wydał: