Autorzy wydawnictwa Novae Res

Zygmunt Mierzwiński

Zygmunt Mierzwiński ( www.zygmuntmierzwinski.eu ) – pochodzi z niewielkiej kieleckiej wioski Młodzawy, leżącej na szlaku Pińczów-Wiślica. Wzrastał w powojennej siermiężnej rzeczywistości w patriotycznej rodzinie określanej przez ówczesne władze jako „kułacka”. Do szkoły podstawowej zaczął uczęszczać w wieku 6. lat. Czytał już wtedy biegle m.in. powieści Sienkiewicza, Kraszewskiego, Gąsiorowskiego. Szkołę ukończył z wyróżnieniem, kontynuując naukę w liceum w Pińczowie i Kielcach. Studiował w Krakowie i jako dyplomowany architekt pracował w zawodzie, parając się dodatkowo malarstwem sztalugowym. Ma na swoim koncie szereg wystaw krajowych i zagranicznych. W latach 1997-2009 był redaktorem naczelnym Tygodnika Regionalnego „Echo Gmin”, publikując na jego łamach szereg: reportaży, felietonów, wywiadów. W roku 2006 ukazał się w druku zbiór opowiadań jego autorstwa pod tytułem Piórem i pędzlem malowane. Do dziś tak w malarstwie, jak w literaturze stara się przekazywać swoje fascynacje polską wsią oraz utrwalać barwną wiejską gwarę z okolic Pińczowa.

Zygmunt Mierzwiński w Novae Res wydał: