Autorzy wydawnictwa Novae Res

Reginald Lanca Ster

Wł. Stanisław Pierzynowski, urodził się we wsi mazowieckiej Sulkowo w dniu 11 kwietnia 1937 roku. Po II wojnie światowej przeniósł się wraz z rodzicami do Świecia nad Czarną Wodą, gdzie rozpoczął naukę w szkole powszechnej. Po ukończeniu drugiej klasy średniej szkoły rozpoczął pracę w Stoczni Gdańskiej jako 15-letni ślusarz i kontynuował kształcenie w wieczorowym liceum dla pracujących. W roku 1954 zdał egzamin maturalny i dostał świadectwo dojrzałości. Po maturze zaczął pracować w Porcie Gdańskim jako kontroler przeładunków w porcie. W roku 1955 zgłosił chęć pełnienia służby wojskowej jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie i został do tej szkoły przyjęty. Jednocześnie rozpoczął wyższe studia eksternistyczne na KUL. W roku 1959 uzyskał tytuł magistra psychologii oraz został promowany do stopnia podporucznika jako instruktor pilot w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Podczas służby na tym stanowisku rozpoczął studia eksternistyczne na kierunkach pedagogika i historia. W roku 1972 został zwolniony z wojska na własną prośbę i rozpoczął pracę nauczycielską w I Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. W roku 1976 uzyskał tytuł magistra pedagogiki z wyróżnieniem i uzyskał uprawnienia do nauczania historii jako absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W roku 1978 przeniósł się do Raciborza, gdzie pracował jako nauczyciel szkoły średniej i wykładowca w CDN. W roku 1979 przeniósł się do Kowar i pracował jako nauczyciel szkół średnich. Uzyskał uprawnienia do emerytury nauczycielskiej, z której zrezygnował, bo otrzymał pełną emeryturę wojskową. Zdobył patent sternika jachtowego, uprawnienia skoczka spadochronowego i pilota szybowcowego na górze Żar koło Żywca.

Reginald Lanca Ster w Novae Res wydał: