Po kobiecemu, czyli jak? W Teatrze Starym w Lublinie o przezwyciężaniu stereotypów, charakterystycznych nie tylko dla ubiegłych stuleci, mówili: autor książek o wybitnych uczonych Tomasz Pospieszny i autorka wstępów do tych publikacji Małgorzata Sobieszczak-Marciniak.

Tomasz Pospieszny jest doktorem habilitowany nauk chemicznych. Autor licznych wykładów, artykułów i biografii Marii Skłodowskiej-Curie, Lise Meitner oraz Ireny Joliot-Curie.

Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie od 22 lat działającego w historycznym budynku Instytutu Radowego, obecnie Kliniki Centrum Onkologii w Warszawie, przez 21 lat pracowała w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, również jako jego dyrektor. Autorka książek o Marii Skłodowskiej-Curie dla dorosłych i dla dzieci, konsultankta filmów o uczonej, organizatorka wystaw i konferencji.

 

Spotkanie prowadziła Grażyna Lutosławska.