Polska Rzeczpospolita Ludowa. Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak wspólnie zarządzają krajem i planują kolejne posunięcia. Sytuacja polityczna w ZSRR i zachowanie Michaiła Gorbaczowa wskazują, że zbliża się koniec ustroju komunistycznego, a wielki moloch stoi na glinianych nogach. Panowie postanawiają rozegrać partię po swojemu.

Bartek Marcinkowski wykorzystał prawdziwe wydarzenia historyczne do zbudowania interesującej i wciągającej fabuły. Oparta na domysłach opinii publicznej, nigdy tak naprawdę niewyjaśnionych do końca okoliczności, pobudza wyobraźnię czytelnika. Sprawia, że zadaje sobie pytanie: Czy tak mogło być? 

Zapraszamy do pzreczytania całej recenzji na stronie: www.rudymspojrzeniem.pl

rozgrywka