silmaris

Grzegorz Wielgus w krótkiej formie opowiadania

Autor książki „Krzyżowiec” wydanej w 2016 roku chętnie sięga ...